I ROCKETS in un set fotografico del 1977, al centro Louis-Fran��ois Bertin-Hugault - © LesROCKETS.com

I ROCKETS in un set fotografico del 1977, al centro Louis-Fran��ois Bertin-Hugault
© LesROCKETS.com